webshopbrandblussers

Startbewijs.nl

  Webshopbrandblussers
Donderdag, 30 maart 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

WEBSHOP BRANDBLUSSERS


WEBSHOP BRANDBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Brandblussers dienen om een beginnende brand tijdig te bestrijden totdat de brandweer arriveert. Om een te lange downtime binnen bedrijven te voorkomen beschermen wij preventief mensen, gebouwen, machines en installaties met onze brandblussers.

BRANDHASPEL BORD


BRANDHASPEL BORD

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Brandhaspels dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door boven brandhaspels de wettelijk verplichte vierkante pictogrammen aan te brengen wordt er aan de blusmiddelen wet- en regelgeving voldaan.

BRANDSLANGHASPELS


BRANDSLANGHASPELS

----BRANDSLANGHASPEL---- Brandslanghaspels vindt u in elk kantoorpand, de reden voor dit veelvuldig aanwezige item is de continue stroom van water waar mee een brand onder controle gehouden kan worden totdat de brandweer arriveert.

MABO BRANDBLUSSER


MABO BRANDBLUSSER

WEBSHOP BRANDBLUSSERS De mabo brandblussers zijn gevuld met een veilige blus vloeistof verpakt in speciale cilinder. Automatische brandblusser blust zonder tussenkomst van personen. Bij brand reageert de speciale vloeistof in de cilinder op temperatuur stijging. Bij 85 graden springt de cilinder open en wordt de blusstof over de brandhaard verspreid. De Mabo automatische brandblusser is een voordelige automatische brandblusser met het grootste blusbereik onder de verkrijg bare automatische blussers.

FKO FIRE KNOCK OUT 1.6


FKO FIRE KNOCK OUT 1.6

WEBSHOP BRANDBLUSSERS FKO blussers werken zowel preventief als re-actief. Toepasbaar in woningen, kantoren, jachten, caravans garages, schuren, meterkasten en schepen. Ook geschikt voor veestallen, opslag, benzine stations en container branden. Fire Knock Out automatische brandblussers zijn uitermate geschikt om branden in de beginfase te bestrijden.

BRANDBLUSSER BONPET


BRANDBLUSSER BONPET

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Bonpet brandblussers zijn ontworpen voor het blussen van beginnende branden zonder interventie van de mens. De Bonpet brandblusser blust kleine ruimten tot 8m2. Bij brand neemt de temperatuur in een ruimte toe. Wanneer de temperatuur van de blusstof in de cilinder 90 graden heeft bereikt breekt de glazen ampul en wordt de blusstof over de brandhaard verneveld. Wanneer de Bonpet blusser boven of nabij het brandrisico wordt geplaatst en er is geen sprake van een hoge lucht snelheid dan zorgt de Bonpet automatische brandblusser voor snelle effectieve brandblussing.

KEUREN BRANDBLUSSERS


KEUREN BRANDBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Kosten keuren brandblussers.

WEBSHOP BLUSDEKENS


WEBSHOP BLUSDEKENS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Met een blusdeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan, barbecuebrand, papier- en prullenbak branden.

BRANDBLUSSERSKEUR


BRANDBLUSSERSKEUR

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Om in Nederland een brand blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Ned. Rijkstypekeur vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven op het etiket van blusapparaten.

CE BLUSAPPARATEN


CE BLUSAPPARATEN

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Bekend is dat de CE-markering op veel producten te vinden is zo ook op AFFF brandblussers. CE markering geeft aan dat de AFFF brandblusser voldoet aan de binnen de Europese Unie voor AFFF brandblussers geldende regelgeving en geldende overheidseisen.

KEUKENBRANDBLUSSER


KEUKENBRANDBLUSSER

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Vetbrandblussers zijn speciaal ontworpen voor het effectief blussen van vetbranden. De brandblusser bevat een speciale blusstof (wet chemical) dat specifiek is bedoeld om een brandende frituurbak af te dekken en adequaat te blussen. Het chemisch blusschuim heeft een emulgerende eigenschap waardoor er op de brandende vloeistof een afsluitende laag wordt gevormd. Bovendien heeft het speciale blusschuim een sterk koelende werking waardoor de temperatuur van de vloeistof snel afneemt en onder de zelfontbranding temperatuur komt. Keuken brandblussers zijn leverbaar in 2, 3 en 6 liter schuim en zijn tot nu toe nog onder gebracht in brandklasse F. Keukenblussers zijn inzetbaar voor het blussen van branden in brandklasse F.

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging 5 meter.

ID BORD BRANDHASPELS


ID BORD BRANDHASPELS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Naast de verplichte vierkante pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

WONING BRANDBLUSSER


WONING BRANDBLUSSER

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Brandblussers voor woningen. Zorg dat er in uw woning een brandblusser is. Hou deze gebruiksklaar en laat de brandblusser keuren. Plaats brandblussers in huis op een snel bereikbare plaats. De meeste woningbranden zijn te blussen met water. Echter voor sommige woningbranden heeft u een poederblusser of schuim blusser nodig of een blusdeken. Het plaatsen van rookmelders in uw woning is prima echter met een brandblusser kunt u voor u en uw familie een vluchtweg naar buiten maken.

AFPERSEN BRANDHASPEL


AFPERSEN BRANDHASPEL

WEBSHOP BRANDBLUSSERS In ieder 5e jaar dient er conform NEN-EN 671-3 uitgebreid onderhoud aan de brandslangen op brandslanghaspels plaats te vinden. Aanvullend op het jaarlijkse reguliere onderhoud moeten de brandslangen op de maximale werkdruk conform NEN-EN 671-1 ontwerpnorm getest worden. Deze druktest wordt ook wel het afpersen van brandslangen genoemd en is een essentieel onderdeel inzake de betrouwbare werking van brandslanghaspels voor het moment dat u bij een brand de brandslang echt nodig heeft. De slangen op brandslanghaspels worden na verloop van tijd poreus. Na het afpersen dient de sticker "slang beproefd conform EN671-3" op het haspelblad geplakt te worden.

BRANDKLASSE A


BRANDKLASSE A

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Brandklasse A op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van diverse vaste stoffen als hout, papier, textiel.

BRANDBLUSSER THUIS


BRANDBLUSSER THUIS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Beste brandblusser voor thuis. Geschikt om mee op hout, papier, textiel, kunststof en een keukenbrand mee te blussen. Blusrating 5A-15F. De beste brandblusser voor in huis, het veilig blussen van frituurpan brand en vlam in de pan.
 

WEBSHOP BRANDBLUSSERS | BRANDBLUSSER KOPEN

Webshop brandblussers. Brandblusser bedrijf, winkel, auto, boot. Brandblussers en brandslanghaspels in de webshop via ideal betalen. Brand in bedrijf of woning komt dagelijks voor. Welke brandblusser? Door het kopen van de juiste brandblusser voor voertuigen, vaartuigen, woningen en bedrijven kunt u brand uitbreiding voorkomen. In de ideal brandblussershop erkende blusdekens, Co2 blusapparaten, schuimblussers, poederblussers en keuken brandblussers. Verzekeraars melden in de verzekeringpolis de eisen en voorschriften voor de in uw pand vereiste brandblussers. Wilt u blusmiddelen bestellen, blusmiddelen advies of blusmiddelen offerte? Ook voor brandblusser keuren, een brandblusser vullen of informatie over brandblusser soorten. Neemt u voor brandblusser prijzen gerust contact met ons op en bestel eenvoudig via uw eigen bank veilig uw erkende blusapparatuur in de brandblusserwebshop.

SPRAYBLUSSER | ERKEND


SPRAYBLUSSER | ERKEND

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Spray schuimblusser geschikt voor het blussen van een brand in de brandklassen A (=vaste stoffen), B (=vloeibare stoffen), F (=vetbrand en oliebrand).

ID BORD POEDERBLUSSERS


ID BORD POEDERBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van de poederblusser vermeldt. Deze pictogrammen zijn te koop voor schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

BORD BRANDBLUSSERS


BORD BRANDBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Brandblusser symbolen. Vooral brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van symbool bord - vanaf de vloer) boven brandblussers pictogram symbolen - borden te plaatsen.

BRANDBLUSSER 1 KILO


BRANDBLUSSER 1 KILO

WEBSHOP BRANDBLUSSERS POEDERBLUSSER 1 KILO

2 KILO POEDERBLUSSERS


2 KILO POEDERBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS

6 KILO POEDERBLUSSER


6 KILO POEDERBLUSSER

WEBSHOP BRANDBLUSSERS

SCHUIMBLUSSERS 6 LITER


SCHUIMBLUSSERS 6 LITER

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Voordat er een keuze voor bepaalde brandblussers genomen kan worden moeten we het gebouw in verschillende brandrisico projecteringzones verdelen. De NEN4001 is de projectering richtlijn voor kleine blusmiddelen als brandblussers en bluswagens. Dit geschiedt op basis van de mogelijke brandrisico's echter ook op basis van de oppervlakten per ruimte. De oppervlakte per ruimte bepaalt het benodigde aantal brandblussers dat er minimaal aanwezig moeten zijn. Ook van belang is welke gebruiksfunctie het gebouw heeft. Voor gebouwen en alle andere omgevingen worden de hieronder vermelde brandblussers toegepast welke wij als erkend REOB onderhoudsbedrijf dagelijks leveren en erkend onderhouden (zie ook onze webshop). De toegelaten brandblussers voor de basis brandbeveiliging van uw pand zijn schuimblussers en poederblussers met een min. inhoud van 6 liter of 6 kilo.

KEUKEN BRANDBLUSSER


KEUKEN BRANDBLUSSER

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Spray brandblusser voor thuis, kantoor, auto, boot welke geschikt is voor het blussen binnen een temperatuurbereik in niet vorstvrije omgevingen van 5C tot +60C. Spray brandblussers in spuitbus blussen een brand in seconden. Spray brandblussers zijn licht van gewicht compact, met n hand te bedienen en vanwege de geringe omvang overal te monteren. Deze spuitbus brandblussers werken net als een meubelspray spuitbus. Dop verwijderen en blussen.

MONTAGE BRANDBLUSSERS


MONTAGE BRANDBLUSSERS

SCHUIMBLUSSERS 6 LITER EN POEDERBLUSSERS 6 KG CO2 BLUSAPPARATEN 5 KG OP 1 METER VAN DE VLOER

MONTAGE BRANDHASPELS


MONTAGE BRANDHASPELS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS

LEVERANCIER BLUSSERS


LEVERANCIER BLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Groothandel brandblussers.

AFGEKEURDE BLUSSERS


AFGEKEURDE BLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Het kan gebeuren dat uw brandblusser wordt afgekeurd vanwege het bereiken van de 20 jarige leeftijd. Dit ondanks dat de brandblusser er misschien nog als nieuw uitziet. 20 jaar in het veld wordt als maximum door de overheid gesteld. Sinds enige tijd zijn de Normen voor onderhoud aangepast. De ontwikkelingen hebben niet stilgestaan sinds de invoering van de nieuwe norm voor het onderhoud aan draagbare blustoestellen (NEN 2559). Ook de onderhoudsnorm voor brandslanghaspels (NEN-EN 671-3) is gewijzigd. Tevens is de uitfasering van Halon brandblussers een feit.

ID BORD VETBLUSSERS


ID BORD VETBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Naast de verplichte vierkante brandblusser pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

RIJKSTYPEKEUR


RIJKSTYPEKEUR

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Keurmerk voor brandblussers. Om in Nederland een brand blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Ned. Rijkstypekeur vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven op het etiket van brandblussers.

SCHAKELKAST BLUSSER


SCHAKELKAST BLUSSER

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Geen schadelijke bijwerkingen gedurende en na het blussen. Simpel te monteren. Vereist geen enkele technische kennis of ervaring. Onderhoudsvrij. Heel erg voordelig geprijsd.

PRYMOS BLUSSER WERKING


PRYMOS BLUSSER WERKING

WEBSHOP BRANDBLUSSERS De spray schuimblusser blust met een AFFF schuim. Dit schuim dekt de brandhaard met een filmlaag af zodat er geen nieuwe zuurstof tot de brandhaard kan toetreden zodat de brand niet kan voortduren. Hiernaast kan er met de spray spuitbus brand blussers stootsgewijs (kort stondig herhaaldelijk) met fijne verneveling geblust worden.

ONSCHADELIJK BLUSMIDDEL


ONSCHADELIJK BLUSMIDDEL

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Spray brandblussers zijn zeer duurzaam want de aluminium bus en blusstof zijn te recyclen. De blusstof is zelfs ongevaarlijk en daardoor heel geschikt om personen te blussen. Dit kan vanaf een veilige afstand omdat de worpafstand 3.50 meter is.

BRANDKLASSE B


BRANDKLASSE B

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Brandklasse B op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van vloeistoffen.

COMPUTERRUIMTE


COMPUTERRUIMTE

-----ICT BLUSSYSTEEM-----Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity.
 

Poll


Poll

Heeft u een Co2 blusser in de computerruimte ?

ja, nl ...
anders, nl ...
advies gewenst ...
- Bekijk resultaten

KOOLZUURGAS 2 KILO


KOOLZUURGAS 2 KILO

WEBSHOP BRANDBLUSSERS CO2 blusser voor het blussen van elektrische apparaten en vloeistofbranden. Blussen geschiedt doordat CO2 blusgas zuurstof verdringt. Erkende Co2 blusser. Blustijd 15 seconden. Co2 blusser handig voor in huis. Geschikt voor het blussen van een elektriciteitsbrand.

ID BORD CO2 BLUSSERS


ID BORD CO2 BLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Deze handige koolzuurgas brandblussers ID pictogrammen zijn naast de verplichte vierkante brandblussers pictogrammen een uitkomst voor het juist gebruiken van koolzuurgas brandblussers. Voor de overige brandblussers en brandhaspels zijn ook deze ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor onder andere: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BORD BLUSDEKENS


BORD BLUSDEKENS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Blusdekens dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door blusmiddelen zichtbaar aan de wand te hangen wordt er aan zichtbaarheid gewerkt.

KOOLZUURGAS 5 KILO


KOOLZUURGAS 5 KILO

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Blusapparaat computerruimte. Co2 blusapparaat 5 kilogram. Volgens overheid voorschrift gelden Co2 blusapparaten als aanvullende brandblusmiddelen naast 6 kg poederblussers of 6 liter schuim blusapparaten.

BRANDHASPELS 25 METER


BRANDHASPELS 25 METER

WEBSHOP BRANDBLUSSERS

LOGBOEK BLUSMIDDELEN


LOGBOEK BLUSMIDDELEN

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

BRANDHASPELS 30 METER


BRANDHASPELS 30 METER

WEBSHOP BRANDBLUSSERS

VERBANDDOZEN


VERBANDDOZEN

ORANJE KRUIS APPROVED

9 KILO POEDERBLUSSERS


9 KILO POEDERBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS

12 KG POEDERBLUSSERS


12 KG POEDERBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS

STICHTING MILIEUKEUR


STICHTING MILIEUKEUR

WEBSHOP BRANDBLUSSERS

HALON BRANDBLUSSERS


HALON BRANDBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Vanaf 1 januari 2004 is het gebruik en bezit van halonen in brandblus apparaten en brand beveiliging systemen in Nederland en Belgi verboden, zij het met enkele uitzon deringen voor kritische toepassingen (vooral in de civiele luchtvaart en op militair gebied). Er zijn twee soorten Halon: Halon 1211 (broomchloor diflu ormethaan) of kortweg BCF dat gebruikt werd in draagbare brand blussers en Halon 1301 broomtri fluormethaan) ofwel BTM, aanwezig in stationaire blusgasinstallaties. Het verbod voor Halon staat in verband met de milieuschade die het Halon-gas aan de ozonlaag van de aarde veroorzaakt.

SPRAYBLUSSER | ELEKTRA


SPRAYBLUSSER | ELEKTRA

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Spray brandblusser, vergt geen onderhoud en is geschikt voor het blussen op elektrische apparaten tot 1000 Volt.

PRYMOS SCHUIMBLUSSER


PRYMOS SCHUIMBLUSSER

WEBSHOP BRANDBLUSSERS De erkende spray brandblusser blust met ( AFFF ) microfog schuim. Dit schuim dekt de brandhaard met een filmlaag af zodat er geen nieuwe zuurstof tot de brandhaard kan toetreden zodat de brand niet meer kan bestaan. Hiernaast kan met de spray brandblusser stootsgewijs met een fijne verneveling geblust worden.

BESTE BRANDBLUSSERS


BESTE BRANDBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS De beste brandblusser voor thuis, kantoor, auto, boot, winkel, magazijn, enz.

MUURBEUGEL BRANDBLUSSER


MUURBEUGEL BRANDBLUSSER

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Slimme beugel met snelle demontage in geval van een brand calamiteit. Geschikt voor montage van iedere spuitbus brandblusser aan wanden en in auto's, boten, caravans, enz.

BRANDKLASSE C


BRANDKLASSE C

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Brandklasse C brandblussers zijn geschikt voor het blussen op gassen als butaan, propaan en aardgas. Koolzuurgas Co2 brandblussers en poeder brand blusapparaten zijn brandklasse C brandblussers.

BRANDBLUSSER HOUDER


BRANDBLUSSER HOUDER

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Slimme houder voor bijv. tijdens brandcontrole ronden in gebouwen. Snel uit de houder uit te nemen bij calamiteiten.
 

Zoeken


Sociale mediaTijd

WEBSHOP BRANDBLUSSERS


WEBSHOP BRANDBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Onze webshop toetst product- en winkelreviews uitvoerig.

OFFERTE BRANDBLUSSERS


OFFERTE BRANDBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Voor brandblusser korting.

CONTACT


CONTACT

WEBSHOP BRANDBLUSSERS

ADVIES BRANDBLUSSERS


ADVIES BRANDBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Advies over brandblussers.

CONTROLE BRANDBLUSSERS


CONTROLE BRANDBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Keuren en onderhouden van draagbare brandblussers.

INFO BRANDBLUSSERS


INFO BRANDBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Informatie over brandblussers.

AUTOBRANDBLUSSERS


AUTOBRANDBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Brandblusser voor in de auto.

KLEUR BRANDBLUSSERS


KLEUR BRANDBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS De kleur van brandblussers is in de norm NEN-EN-3 + A1:2007 vastgelegd. De kleur van een brandblusser dient rood te zijn (kleur RAL 3000).

BRANDBLUSSERS BESTELLEN


BRANDBLUSSERS BESTELLEN

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Winkel in brandveiligheid.

PROJECTIE BRANDBLUSSERS


PROJECTIE BRANDBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS De toegelaten brandblussers voor de basis brandbeveiliging in gebouwen zijn schuimblussers en poederblussers met een minimale inhoud van 6 liter of 6 kilo. Per projecteringzone is het aantal brandblussers dat geprojecteerd moet worden afhankelijk van de inhoud, vloer oppervlak en de gebruiksfunctie van de tegen brand te beveiligen ruimte(n). Per zone moet er minimaal n brandblusser aanwezig zijn op een max. afstand van 20 mtr.

BRANDHASPELS 20 METER


BRANDHASPELS 20 METER

---BRANDSLANGHASPELS---

SCHUIMBLUSSERS 2 LITER


SCHUIMBLUSSERS 2 LITER

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Geschikt voor het blussen van branden in de brandklassen A en B. Deze twee liter AFFF sproeischuim brandblussers zijn voorzien van AFFF schuim toevoeging wat een hoger indringend blusvermogen geeft op vaste stof en vloeibare stof branden. AFFF sproeischuim brandblusser tevens geschikt voor het blussen op elektra tot 1000 volt. De afgebeelde sproei schuim brandblussers staat permanent onder druk en is voorzien van een drukindicator. Wordt inclusief brandblusser ophangbeugel geleverd. Beste koop brandblusser 2 liter met AFFF schuimblusser vulling.

SCHUIMBLUSSERS 6 LITER


SCHUIMBLUSSERS 6 LITER

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking van de brandhaard en afkoeling.

SCHUIMBLUSSERS 9 LITER


SCHUIMBLUSSERS 9 LITER

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking van de brandhaard en afkoeling.

AFFF SCHUIMBLUSSERS


AFFF SCHUIMBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Sproeischuim brandblussers zijn geschikt voor het blussen op elektrische apparatuur tot 1000V echter ook voor brandklasse A en B branden.

SALVAGE - STICHTING


SALVAGE - STICHTING

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Stichting salvage. Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak niet te overzien en mensen die een brand meemaken voelen zich ontredderd. Stichting Salvage biedt eerste hulp bij nood.

ID BORD SCHUIMBLUSSERS


ID BORD SCHUIMBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Naast de verplichte vierkante pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BLUSRATING | BLUSBEREIK


BLUSRATING | BLUSBEREIK

WEBSHOP BRANDBLUSSERS De A blusrating van een 6 liter schuimblusser is 13A. De 13A rating wordt behaald door het uitvoeren van een blustest op een brandende rechthoekige stapel blokjes van 1.30 meter. De 113B rating wordt behaald door het uitvoeren van een blustest middels een vloeistof brand in een bak met 1/3 water en 2/3 heptaan. De 6 ltr schuim blusser is geschikt voor het blussen van een brandklasse B beginbrand van max. 113 liter.

BRANDKLASSE F


BRANDKLASSE F

WEBSHOP BRANDBLUSSERS Brandklasse F op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van zeer hete olin en vetten zoals een frituurpanbrand.

ADVIES BRANDBLUSSERS


ADVIES BRANDBLUSSERS

WEBSHOP BRANDBLUSSERS
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 84
 Links 349
Door webshopbrandblussers i.s.m startbewijs.nl